Certificeringen

Op deze pagina kunt u vinden over welke certificaten Jolink Transport bezit. Deze certificaten zijn bewijzen dat wij voldoen aan de eisen om bepaalde soorten goederen te mogen transporteren.

ADR Certificaat 

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van het ADR opleidingscertificaat voor bestuurders (ADR Basiscertificaat). Er kunnen aanvullende examens worden gedaan voor het vervoer van enkele specifieke soorten gevaarlijke stoffen. (CBR, z.d.)

Op de afbeelding hiernaast ziet u welke stoffen vervoerd mogen worden met een ADR certificaat. Jolink Transport mag al deze stoffen transporteren.

Bij het rijden van explosieven moet u vooral denken aan vuurwerk, wat wij dus ook mogen.

 

Transportvergunning NIWO

Een NIWO-vergunning, ook bekend als de Eurovergunning, is een verplicht document voor ondernemers die beroepsmatig goederen vervoeren met een voertuig dat meer weegt dan 500 kg laadvermogen of een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg. Deze vergunning toont aan dat de vervoerder voldoet aan wettelijk gestelde eisen voor kwaliteit diensten, zoals vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht (iqselect, z.d.). 

Kortom, deze vergunning bewijst dat wij beroepsvervoer mogen doen.